AUDITION

Sigurd Køhns Hus på UiA, Kristiansand
Lør. 7. jan. 17 kl 09:00 - 16:30


Siste nytt: Det var 40 påmeldte kandidater til audition som ble gjennomført 7/1. 14 finalister ble tatt ut og du finner info og nyhetssak med resultater på http://www.musikk.no/aust-agder/nyheter/nyhetsarkiv/arkiv-20171/14-unge-musikkt/

UNG KLASSISK inviterer til audition til musikkonkurransen som utgjør en sentral del av festivalen som arrangeres 22. til 24. mars 2017. Konkurransens målgruppe er musikkutøvende ungdom i alderen 8-25 år. Konkurransen er åpen for musikkutøvere bosatt i Agderfylkene, musikkstudenter på UiA, eller musikkstudenter fra Agderfylkene som studerer andre steder.

Audition er lagt til:
Lørdag 7. januar 2017 fra kl 09:30 til ca. kl 16:00 i Sal 1 på Universitetet i Agder, Kristiansand

Påmeldingsfrist: Fredag 25. november 2016
Påmelding sendes på påmeldingskjema som du finner under "Prosjekter" Ung klassisk audition på:
http://www.musikk.no/aust-agder/prosjekter/ung-klassi/

Aust-Agder musikkråd v/ Inger og Vidar tar hånd om timeplan og rekkefølge for dere som skal på audition. Vi vil etter påmeldingsfristens utløp sende dere info om når dere skal møte opp. Hvis du har spesielle ønsker om tidspunkt eller spørsmål ellers om audition kan du kontakte oss på telefon 37 00 55 48 eller e-post: aust-agder@musikk.no.

Konkurranseregler og påmeldingsinfo:

Aldersklasseinndeling
Vi deler inn deltakerne i 4 aldersklasser og juryen tar ut finalister fra hver klasse.

Klasseinndeling:
Klasse 1: 8 - 11 år
Klasse 2: 12 - 15 år (til og med 10.klasse)
Klasse 3: 16 - 19 år (elever i videregående skole)
Klasse 4: 19 - 25 år (konservatorieklassen/musikkstudenter i høyere utdanning)

  1. Det legges vekt på både tekniske og musikalske ferdigheter, samt formidlingsevne Juryen vurderer selvsagt prestasjonene opp mot alder.
  2. Alle strykere, blåsere og sangere anbefales å spille med akkompagnatør både på audition og i finalen. Kandidatene må stille med egen akkompagnatør på audition og bør oppgi navnet i søknadsskjema. På finalen vil Ung klassisk stille profesjonell akkompagnatør til rådighet for de finalistene som ønsker det. Egenandel er da kr 500,- mens resten av honorar til pianist bekostes av Ung klassisk.
  3. Pass på å velge musikk som ikke overstiger spilletiden som er oppgitt nedenfor. Du får nemlig samme spilletid på finale som audition, og da er det viktig at du rekker å spille hele stykket. Du kan f.eks. velge å spille en sats fra et lengre verk. Sangere har ofte kortere stykker og rekker normalt å framføre 2 sanger innenfor angitt tid, - det er også i orden.

Spilletid på audition:
Klasse 1: 8 - 11 år 3 - 4 minutter
Klasse 2: 12 - 15 år 4 - 5 minutter
Klasse 3: 16 - 19 år 5 - 8 minutter
Klasse 4: 19 - 25 år 8 - 10 minutter

Juryen består av:
1 representant fra Kristiansand Symfoniorkester
1 representant fra Risør kammermusikkfest
1 representant fra Universitetet i Agder, klassisk linje
1 representant fra kulturskoler/distriktsmusikere (primært en utenfra regionen)
1 representant oppnevnt av Ung klassisk

Finalekonserten arrangeres som åpen konsert fredag 25. mars kl 18:00 i Arendal kulturhus. Samme jury som på audition.

Det deles ut pengepriser og/eller premier i hver klasse. I tillegg kommer Solistprisen(e) som gir solistoppdrag med Kristiansand symfoniorkester på neste års festival. I tillegg deler Ung klassisk ut deltakerpass til Risør kammermusikkfest 2017 til deltakere i klasse 3 og 4. Mer info om priser legges ut senere.

Tilbake